Header image  
erkend milieucoördinator erk. MC 669  
line decor
  
line decor
 


Jef Verhoogen Milieuadvies

Eentveldstraat 32
9910 Knesselare

Tel: 09/375.28.36
GSM: 0476/26.07.41

E-mail: jef@verhoogen.eu

BE 0841.492.024

erk milieucoördinator erk. MC 669.


 
 


 

Doelgroep Tuinbouw

klik hier

Doelgroep Landbouw

klik hier

Doelgroep KMO

klik hier

 

Welkom

U kan bij ons terecht voor onafhankelijk milieuadvies in de ruime zin. Met meer dan 20 jaar ervaring in de milieusector en meer dan 800 afgewerkte dossiers in land- en tuinbouw en KMO bent u aan het goede adres. Wij werken voor iedere bedrijfsleider, van de vollegrondsteler met kropsla tot de glastuinbouwbedrijven van 15 hectare met WKK en warmtebuffer; van de familiale veehouderij tot de intensieve veeteeltbedrijven, van de eenmanszaak schrijnwerker tot de gemiddelde KMO. Van een klasse-3 over een klasse-2 tot klasse-1 inrichting, iedereen kan bij ons terecht voor een persoonlijke begeleiding op maat van zijn bedrijf. U wil gaan bouwen of exploiteren? Wij begeleiden u met plezier in alle Vlaamse provincies en gemeentes.

Wij kunnen u bijstaan:

- voor de opmaak van uw omgevingsvergunningsdossiers, voor begeleiding tijdens de procedures, bijstand bij beroepsprocedures of als bemiddelaar tussen u en externe partijen zoals de milieu-inspectie. Wij doen dit zowel voor bestaande bedrijven als nieuw op te richten bedrijven of regularisaties.

- wij zijn volledig onafhankelijk, u heeft steeds een vrije keuze van architect. Uiteraard kan u bij ons ook terecht als u zelf geen architect heeft.

- bij verschillende milieuaangiftes en eventuele bezwaarprocedures in de ruime zin, zoals de mestbankaangifte, de wateraangifte etc.

- advies bij overname, reorganisatie van uw bedrijf, investeringen en uitbreidingen en de daaraan verbonden milieuverplichtingen.

- MER-screening: Bij het hernieuwen van de vergunning en bij geplande uitbreidingen wordt uw bedrijf kritisch beoordeeld. Los van de verbods- en afstandsregels zal nagegaan worden wat de milieuimpact van uw bedrijf naar de omgeving is. In veel gevallen zal men u vragen een vooronderzoek uit te voeren, waarin u bijvoorbeeld de geuremissies van uw bedrijf in kaart brengt. Wij kunnen dit voor u uitvoeren met het IFDM-verspreidingsmodel. Zo kan een inschatting gemaakt worden van de emissies in de bestaande toestand en de nieuwe, al dan niet uitgebreide toestand. Dit kunnen we doen voor geur, stof, ammoniak en vermesting/verzuring. Ook de opmaak van een aparte MER-screening bij uw project is mogelijk, bijvoorbeeld bij een verkavelingsvergunning, specifieke problemen mbt inplanting, waterproblematieken,.....

- aanstelling van een erkend extern milieucoördinator bij bedrijven die hiertoe verplicht zijn, maar ook voor bedrijven die op een permanente basis externe hulp willen bij hun milieuverplichtingen. Wij hebben een erkenning Erk MC 669 sinds 24/05/2002.

- audit en doorlichting van uw bedrijf. De milieuwetgeving is erg complex en voortdurend onderhevig aan verandering. Bent u nog zeker dat u in orde bent? We verschaffen u na een plaatsbezoek een uitgebreid rapport met verplichtingen en eventuele tekortkomingen die u moet aanpakken. Zo weet u waar u aan toe bent, en hebt u als ondernemer alvast één zorg minder.

- Als lesgever of als spreker voor een voordracht. Wij verzorgen een voordracht die aan uw specifieke wensen of noden voldoet, ook voor kleine groepen. Elke opdracht wordt vooraf met u overlegd, opdat u een gepaste inhoud aan uw publiek kan aanbieden. Erkend NCBL-lesgever nr 267276.

- aanvragen tot machtiging verleggen of overwelven van een waterloop, stedenbouwkundige werken of handelingen, de aanleg van verhardingen, stedenbouwkundige werken, verkavelingsvergunningen en andere

Kortom milieu- en omgevingsadvies in de ruime zin van het woord. Heeft u vragen, aarzel niet en neem contact op. Een eerste vrijblijvend bezoek is steeds gratis, en geeft u een directe stand van zaken mee. Wilt u met ons samenwerken, dan wordt vooraf een gepaste prijs afgesproken, zo komt u nooit voor onaangename verrassingen te staan.

We kijken alvast uit naar een aangename samenwerking.

 

 

milieuvergunning serre glastuinbouw melkvee melkveestal sierteelt azalea wkk vlarem klasse 1 klasse 2
zeugen varkens bouwvergunning uitbatingsvergunning paprika vergunning komkommer substraat milieucoordinator milieucoördinator containerveld buffertank regenwater grondwater hemelwater foliebassin waterstudie geurstudie mer screening mestverwerking vergister vergisting uitbatingsvergunning wateraangifte mestbankaangifte jef verhogen jef verhooghe jef verhooghen jef verheven jef verhogen jef verhoghen milieuvergunningen stal silo sleufsilo containerveld zonneboiler zonnepanelen schietstand tuinbouw vijver infiltratie infiltratiebekken knijpleiding vergunning hernieuwen vergunning vernieuwen vergunning uitbreiden nieuwe stal nieuwe serre nieuwe stookketel nieuwe stookinstallatie nieuwe boorput nieuwe geboorde put imjv schrijnwerk kmo hulp vergunning vlarem 1 vlarem 2

 

 

 
 
   
 

Hou me op de hoogte
Heeft u vandaag nog geen concrete vragen, schrijf u alvast in op onze mailinglist. Zo blijft u op de hoogte van onze activiteiten en actualiteiten. Klik hier.

Ik heb een vraag
Klik hier om uw vraag te verzenden. Wij garanderen een spoedig antwoord.

Ik wil een afspraak
Klik hier en laat uw gegevens na, we contacteren u om een afspraak te maken.